HAK
KIM
DA

1986 yılında başlayan profesyonel yolculuğumda Plastik Cerrahi önceleri bir istek, ardından bir meslek oldu. Geçen yıllar içerisinde Plastik Cerrahi tutkum en iyiyi yakalama arzusu ile uzun ve halen devam eden bir öğrenme ve gelişme çabasına dönüştü. Her geçen gün daha iyiye giderken hastalarımı her zaman en yakın akrabam, arkadaşım gibi değerlendirdim ve istek ve ihtiyaçlarına modern plastik cerrahinin sunduğu teknik ve teknolojilerle karşılamaya çalıştım.

Réne Klinik doğuş felsefesinde 20 yılı aşkın tıp doktorluğu tecrübemle en iyiyi, bilim ve sanatın beraberliğinde en keyifli şekilde sunma arzusu vardı. Bugün bu çatı altında konularında üst düzey eğitim almış, vizyonumuzu ve hizmetimizi ileriye taşıyan, enerjik, bilgili, yeniliklere açık, becerikli ve istekli bir ekip bulunmakta.

Rene kelime anlamında yeniden doğuşu taşımakla kalmıyor, felsefesi, ekibi ve sundukları ile de yol arkadaşlarımıza yeniden doğuşu yaşatıyor.

Estetik, güzellik ve sağlıklı yaşamla bir yenilenme yaşamak isteyenleri konuk etmek için bekliyoruz.

Prof. Dr. Reha Yavuzer

Prof. Dr.
Reha Yavuzer

 

Plastic & Aesthetic
Surgeon and
Co-founder at
René Clinic

 

ÖZGEÇMİŞ GÖRÜNTÜLE

Prof. Dr.
Reha Yavuzer

ÖZGEÇMİŞ GÖRÜNTÜLE

Reha Yavuzer 1969 da Ankara da doğdu.

İlk Orta ve Lise eğitimini T.E.D. Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra Tıp Eğitimini birincilikle girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi. 1992 yılındı bu üniversiteden üçüncülük derecesi ile mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. Plastik cerrahi eğitimini 1992 – 1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında yaptı. 1998-1999 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde, Dr. Ian T. Jackson’nın programında Kraniyo Maksillo Fasiyal konusunda Klinik Fellow olarak çalıştı. Amerikada bulunduğu süre içerisinde baş boyun bölgesinin onarımları ve estetik cerrahi konusunda çok sayıda ameliyata katıldı ve gerçekleştirdi. Eylül 1999 yılında Türkiye ye dönmesinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ekim 2001 yılında Yardımcı Doçent oldu. 2003-2004 yılları arasında tekrar Amerika Birleşik Devletlerinde bulundu ve Cerrahi Asistanlığı programına katıldı. Nisan 2004 yılında Doçentlik sınavını kazanarak Doçent Doktor ünvanını aldı. Mayıs 2010 yılında ise Profesör kadrosuna atandı. Dr. Reha Yavuzer ulusal ve uluslar arası 140 ın üzerinde makale yazdı. Yapmış olduğu bilimsel yayınlar dünyanın pek çok ülkesinden 430’un üzerinde atıf aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslar arası Plastik ve Estetik Cerrahi toplantısına katılan Dr. Yavuzer 200 ün üzerinde bilimsel bildiride katkıda bulundu ve çok sayıda panel, davetli konuşma, workshop, konferans verdi. Halen Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Dr. Yavuzer 11 ulusal ve uluslar arası Bilimsel Derneğin üyesidir. Estetik cerrahi, minimal girişimsel antiaging, kraniyofasiyal cerrahi, maksillofasiyal cerrahi ana ilgi konuları olan Dr. Yavuzer halen Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinde Aktif Kadroda bulunmaktadır.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Estetik Plastik Cerrahi Derneği
International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons
American Society of Plastic Surgeons
World Society of Anti Aging Medicine
International Bone Research Association
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery ESOPRS
European Association of Plastic Surgeons EURAPS
International Society of Aesthetic Plastic Surgeons
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Danışmanlar Üyesi
AO Foundation